Nhà máy tăng cường biện pháp phòng, chống COVID-19 cho công nhân lao động

Các nhà máy ở tỉnh Bình Dương tăng cường kiểm soát việc đeo khẩu trang, đo nhiệt độ để phòng chống COVID-19. Ảnh: Văn Thuật
Các nhà máy ở tỉnh Bình Dương tăng cường kiểm soát việc đeo khẩu trang, đo nhiệt độ để phòng chống COVID-19. Ảnh: Văn Thuật
Các nhà máy ở tỉnh Bình Dương tăng cường kiểm soát việc đeo khẩu trang, đo nhiệt độ để phòng chống COVID-19. Ảnh: Văn Thuật
Lên top