Nhà máy may ở Quảng Trị rộng cửa tuyển lao động về từ miền Nam

Giờ tan ca ở Công ty Cổ phần Phát triển May mặc miền Trung ở Vĩnh Linh, Quảng Trị. Ảnh: CTV.
Giờ tan ca ở Công ty Cổ phần Phát triển May mặc miền Trung ở Vĩnh Linh, Quảng Trị. Ảnh: CTV.
Giờ tan ca ở Công ty Cổ phần Phát triển May mặc miền Trung ở Vĩnh Linh, Quảng Trị. Ảnh: CTV.
Lên top