Thừa Thiên - Huế:

Nhà máy không đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch sẽ bị đóng cửa

Các cơ sở, nhà máy sản xuất không đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định sẽ bị đóng cửa. Ảnh: Phúc Đạt.
Các cơ sở, nhà máy sản xuất không đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định sẽ bị đóng cửa. Ảnh: Phúc Đạt.
Các cơ sở, nhà máy sản xuất không đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định sẽ bị đóng cửa. Ảnh: Phúc Đạt.
Lên top