Nhà khách Tổng Liên Đoàn chăm lo chu đáo 300 y bác sĩ chống dịch trở về

Các y bác sĩ, cán bộ y tế Bệnh viện Việt Đức vừa chống dịch COVID-19 trở về lưu trú tại Nhà khách Tổng Liên đoàn. Ảnh: NKCC
Các y bác sĩ, cán bộ y tế Bệnh viện Việt Đức vừa chống dịch COVID-19 trở về lưu trú tại Nhà khách Tổng Liên đoàn. Ảnh: NKCC
Các y bác sĩ, cán bộ y tế Bệnh viện Việt Đức vừa chống dịch COVID-19 trở về lưu trú tại Nhà khách Tổng Liên đoàn. Ảnh: NKCC
Lên top