Nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN tham gia góp ý Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI trình đại hội XII

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại hội thảo.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại hội thảo.