Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng Đặng Ngọc Tùng: Nơi nào có nhân dân, người lao động gặp khó khăn, nơi đó có dấu ấn của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng

Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng. Ảnh: LĐ
Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng. Ảnh: LĐ
Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng. Ảnh: LĐ
Lên top