Giải thưởng Nguyễn Văn Linh:

Nguồn động viên cán bộ Công đoàn tiếp tục phấn đấu

Công nhân lao động cần có những người cán bộ Công đoàn sâu sát, chăm lo bảo vệ đời sống, việc làm của họ. Ảnh: V.L
Công nhân lao động cần có những người cán bộ Công đoàn sâu sát, chăm lo bảo vệ đời sống, việc làm của họ. Ảnh: V.L
Công nhân lao động cần có những người cán bộ Công đoàn sâu sát, chăm lo bảo vệ đời sống, việc làm của họ. Ảnh: V.L
Lên top