Ban Công đoàn Quốc phòng:

Nguồn cổ vũ đoàn viên, người lao động trong Quân đội

Đại tá Nguyễn Đình Đức (thứ 3, trái sang) chỉ đạo vận chuyển 9.600 khẩu trang y tế, 350 bộ quần áo bảo hộ phòng, chống dịch tặng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quân khu 5. Ảnh: L.Nguyên
Đại tá Nguyễn Đình Đức (thứ 3, trái sang) chỉ đạo vận chuyển 9.600 khẩu trang y tế, 350 bộ quần áo bảo hộ phòng, chống dịch tặng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quân khu 5. Ảnh: L.Nguyên
Đại tá Nguyễn Đình Đức (thứ 3, trái sang) chỉ đạo vận chuyển 9.600 khẩu trang y tế, 350 bộ quần áo bảo hộ phòng, chống dịch tặng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quân khu 5. Ảnh: L.Nguyên
Lên top