Cán bộ Công đoàn cơ sở là đảng viên tiêu biểu:

Nguồn cảm hứng để người lao động noi theo

Các đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN (ngoài cùng, bên trái) và Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội (bên phải) trao tặng biểu trưng cho cán bộ CĐCS là đảng viên tiêu biểu trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước TP.Hà Nội. Ảnh: Thu Trà
Các đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN (ngoài cùng, bên trái) và Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội (bên phải) trao tặng biểu trưng cho cán bộ CĐCS là đảng viên tiêu biểu trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước TP.Hà Nội. Ảnh: Thu Trà
Các đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN (ngoài cùng, bên trái) và Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội (bên phải) trao tặng biểu trưng cho cán bộ CĐCS là đảng viên tiêu biểu trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước TP.Hà Nội. Ảnh: Thu Trà
Lên top