TRẢ LƯƠNG CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM:

Người yếu kém có thể tự đào thải khỏi bộ máy

Trả lương theo hiệu quả công việc sẽ khuyến khích được người tài. Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Trả lương theo hiệu quả công việc sẽ khuyến khích được người tài. Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Trả lương theo hiệu quả công việc sẽ khuyến khích được người tài. Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Lên top