CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TIÊU BIỂU:

Người xây dựng nền tảng của tổ chức

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải giao lưu cùng các đại biểu được vinh danh. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải giao lưu cùng các đại biểu được vinh danh. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải giao lưu cùng các đại biểu được vinh danh. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top