Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam:

Người Việt có công cụ “trị” rác thải hữu hiệu

Mô hình dây chuyền và giải pháp xử lý rác sinh hoạt công suất lớn của Tập đoàn Công nghệ T-Tech Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC DŨNG
Mô hình dây chuyền và giải pháp xử lý rác sinh hoạt công suất lớn của Tập đoàn Công nghệ T-Tech Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC DŨNG