Người trẻ làm công nhân: Giải pháp tạm thời, chờ cơ hội để chuyển hướng

Chị Đỗ Thị Trang - từng làm công nhân trong thời gian hơn 3 năm. Hiện Trang đang học ngoại ngữ để xuất khẩu lao động sang Nhật. Ảnh: M.Phương
Chị Đỗ Thị Trang - từng làm công nhân trong thời gian hơn 3 năm. Hiện Trang đang học ngoại ngữ để xuất khẩu lao động sang Nhật. Ảnh: M.Phương
Chị Đỗ Thị Trang - từng làm công nhân trong thời gian hơn 3 năm. Hiện Trang đang học ngoại ngữ để xuất khẩu lao động sang Nhật. Ảnh: M.Phương
Lên top