Người thợ có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm

Thợ lò Lê Văn Biên (đứng) và các đồng nghiệp.
Thợ lò Lê Văn Biên (đứng) và các đồng nghiệp.
Thợ lò Lê Văn Biên (đứng) và các đồng nghiệp.
Lên top