Người thầy mang lại niềm tin cho học sinh

Thầy giáo Lê Quang Nhân và học trò.  Ảnh: NVCC
Thầy giáo Lê Quang Nhân và học trò. Ảnh: NVCC
Thầy giáo Lê Quang Nhân và học trò. Ảnh: NVCC
Lên top