Điểm sáng thực hiện bảo hiểm xã hội:

Người tham gia BHXH tự nguyện được nhận quà

Nhân viên đại lý thu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Ninh Bình phát tờ rơi tuyên truyền BHXH tự nguyện cho người dân. Ảnh: Nguyễn Trường
Nhân viên đại lý thu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Ninh Bình phát tờ rơi tuyên truyền BHXH tự nguyện cho người dân. Ảnh: Nguyễn Trường
Nhân viên đại lý thu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Ninh Bình phát tờ rơi tuyên truyền BHXH tự nguyện cho người dân. Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top