Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng nhiều quyền lợi

Khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân đóng ít, nhưng được hưởng nhiều quyền lợi. Ảnh: H.A
Khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân đóng ít, nhưng được hưởng nhiều quyền lợi. Ảnh: H.A
Khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân đóng ít, nhưng được hưởng nhiều quyền lợi. Ảnh: H.A
Lên top