CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI):

Người sử dụng lao động và người lao động cần một tiếng nói chung

Luật Lao động sửa đổi cần đảm bảo lợi ích của các bên. Ảnh: ĐT
Luật Lao động sửa đổi cần đảm bảo lợi ích của các bên. Ảnh: ĐT
Luật Lao động sửa đổi cần đảm bảo lợi ích của các bên. Ảnh: ĐT
Lên top