Người sử dụng lao động phải công khai trích nộp kinh phí công đoàn

Kinh phí công đoàn chủ yếu dùng để chăm lo cho người lao động. Ảnh minh họa. Ảnh: Đức Long
Kinh phí công đoàn chủ yếu dùng để chăm lo cho người lao động. Ảnh minh họa. Ảnh: Đức Long
Kinh phí công đoàn chủ yếu dùng để chăm lo cho người lao động. Ảnh minh họa. Ảnh: Đức Long
Lên top