Người phụ nữ “ba đảm đang”, vẹn toàn chuyện gia đình - công việc

Chị Viên (giữa) hạnh phúc bên gia đình - ảnh chụp khi chưa có dịch COVID-19. 
Ảnh: Minh Châu
Chị Viên (giữa) hạnh phúc bên gia đình - ảnh chụp khi chưa có dịch COVID-19. Ảnh: Minh Châu
Chị Viên (giữa) hạnh phúc bên gia đình - ảnh chụp khi chưa có dịch COVID-19. Ảnh: Minh Châu
Lên top