Người miền Tây với cuộc mưu sinh ở Bình Dương

Ông Phong từ Đồng Tháp lên Bình Dương mưu sinh bằng nghề đào giếng. 
Ảnh: Đình Trọng
Ông Phong từ Đồng Tháp lên Bình Dương mưu sinh bằng nghề đào giếng. Ảnh: Đình Trọng
Ông Phong từ Đồng Tháp lên Bình Dương mưu sinh bằng nghề đào giếng. Ảnh: Đình Trọng
Lên top