BÀ PHẠM THỊ HẰNG - CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG:

Người luôn đi tiên phong của tổ chức Công đoàn

Bà Phạm Thị Hằng trong lễ kí kết thỏa ước lao động tập thể nhóm 19 DN Hàn Quốc năm 2019.
Bà Phạm Thị Hằng trong lễ kí kết thỏa ước lao động tập thể nhóm 19 DN Hàn Quốc năm 2019.
Bà Phạm Thị Hằng trong lễ kí kết thỏa ước lao động tập thể nhóm 19 DN Hàn Quốc năm 2019.
Lên top