Người lao động xúc động nhận Túi An sinh Công đoàn

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao Túi An sinh Công đoàn cho người lao động khó khăn ảnh hưởng dịch COVID-19 ngày 10.9. Ảnh: Minh Phương
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao Túi An sinh Công đoàn cho người lao động khó khăn ảnh hưởng dịch COVID-19 ngày 10.9. Ảnh: Minh Phương
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao Túi An sinh Công đoàn cho người lao động khó khăn ảnh hưởng dịch COVID-19 ngày 10.9. Ảnh: Minh Phương
Lên top