Người lao động Xí nghiệp gạch Đông Văn tiếp tục từ Thanh Hóa ra Hà Nội kêu cứu

Người lao động chăng băng rôn nêu lên yêu sách của mình. Ảnh: NLĐ cung cấp.
Người lao động chăng băng rôn nêu lên yêu sách của mình. Ảnh: NLĐ cung cấp.
Người lao động chăng băng rôn nêu lên yêu sách của mình. Ảnh: NLĐ cung cấp.
Lên top