Người lao động Xí nghiệp gạch Đông Văn lại từ Thanh Hóa ra Hà Nội kêu cứu

Người lao động vạ vật chờ đợi tại Hội trường Tcty Xây dựng Hà Nội sáng 11.4. Ảnh NLĐ cung cấp.
Người lao động vạ vật chờ đợi tại Hội trường Tcty Xây dựng Hà Nội sáng 11.4. Ảnh NLĐ cung cấp.
Người lao động vạ vật chờ đợi tại Hội trường Tcty Xây dựng Hà Nội sáng 11.4. Ảnh NLĐ cung cấp.
Lên top