Người lao động VN đi giúp việc tại Saudi Arabia bị thiệt mạng: Con hàng ngày gọi tiếng Mẹ ơi!