Người lao động về quê tự phát: Đồng Nai vận động bằng giải pháp gì?

Đối với người lao động về quê tự phát, Đồng Nai tiếp tục vận động chủ trọ giảm tiền thuê phòng, tiền điện nước và đẩy mạnh các gói an sinh hỗ trợ người lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đối với người lao động về quê tự phát, Đồng Nai tiếp tục vận động chủ trọ giảm tiền thuê phòng, tiền điện nước và đẩy mạnh các gói an sinh hỗ trợ người lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đối với người lao động về quê tự phát, Đồng Nai tiếp tục vận động chủ trọ giảm tiền thuê phòng, tiền điện nước và đẩy mạnh các gói an sinh hỗ trợ người lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top