CÔNG TY TNHH MTV CƠ ĐIỆN VÀ VẬT LIỆU NỔ 31:

Người lao động tuyệt đối yên tâm

Với sự quan tâm của Công đoàn và đơn vị, người lao động luôn yên tâm công tác, cống hiến. Ảnh: SƠN TÙNG
Với sự quan tâm của Công đoàn và đơn vị, người lao động luôn yên tâm công tác, cống hiến. Ảnh: SƠN TÙNG
Với sự quan tâm của Công đoàn và đơn vị, người lao động luôn yên tâm công tác, cống hiến. Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top