TIẾP BÀI “NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐƯỢC “PHÙ PHÉP” CHỮA BỆNH, ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG RỒI TỬ VONG”:

Người lao động tử vong... mang tên giả!

Ông Nguyễn Anh Xuân - Phó Tổng Giám đốc Cty Gia Vi - trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh: H.A
Ông Nguyễn Anh Xuân - Phó Tổng Giám đốc Cty Gia Vi - trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh: H.A
Ông Nguyễn Anh Xuân - Phó Tổng Giám đốc Cty Gia Vi - trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh: H.A
Lên top