Người lao động tự do “lao đao” vì dịch COVID-19

Bà Tình đang chờ khách đi xe ôm. Ảnh: Lương Hạnh
Bà Tình đang chờ khách đi xe ôm. Ảnh: Lương Hạnh
Bà Tình đang chờ khách đi xe ôm. Ảnh: Lương Hạnh
Lên top