Người lao động trong ngành du lịch bươn chải đủ nghề để mưu sinh

Những công việc mang tính thời vụ luôn được nhiều lao động ngành du lịch ưu tiên chọn để "chữa cháy" chờ qua dịch. Ảnh: Huân Cao
Những công việc mang tính thời vụ luôn được nhiều lao động ngành du lịch ưu tiên chọn để "chữa cháy" chờ qua dịch. Ảnh: Huân Cao
Những công việc mang tính thời vụ luôn được nhiều lao động ngành du lịch ưu tiên chọn để "chữa cháy" chờ qua dịch. Ảnh: Huân Cao
Lên top