Người lao động trở lại làm việc: Người đi xe máy, kẻ cắn răng thuê xe

Cảnh mệt mỏi chờ xe khách tại thị trấn Đông Hưng (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) sáng 10.2.
Cảnh mệt mỏi chờ xe khách tại thị trấn Đông Hưng (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) sáng 10.2.
Cảnh mệt mỏi chờ xe khách tại thị trấn Đông Hưng (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) sáng 10.2.
Lên top