Người lao động tố Cty Quyết Thắng phạt tiền, cắt lương trái luật

Người lao động đối thoại với các cơ qua chức năng và Công ty TNHH Quyết Thắng. Ảnh: Nhiệt Băng
Người lao động đối thoại với các cơ qua chức năng và Công ty TNHH Quyết Thắng. Ảnh: Nhiệt Băng
Người lao động đối thoại với các cơ qua chức năng và Công ty TNHH Quyết Thắng. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top