Người lao động tỉnh Long An hướng về miền Trung

Công đoàn viên, công nhân, lao động tỉnh Long An quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: L.A
Công đoàn viên, công nhân, lao động tỉnh Long An quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: L.A
Công đoàn viên, công nhân, lao động tỉnh Long An quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: L.A
Lên top