Vụ 196 công nhân khởi kiện Công ty TBO:

Người lao động thắng kiện doanh nghiệp hơn 6 tỉ đồng

Chị Nguyễn Thị Na - công nhân Công ty TNHH MTV TBO VINA - đang trình bày các khoản nợ của doanh nghiệp cho cán bộ được uỷ quyền khởi kiện giúp chị. Ảnh: PV
Chị Nguyễn Thị Na - công nhân Công ty TNHH MTV TBO VINA - đang trình bày các khoản nợ của doanh nghiệp cho cán bộ được uỷ quyền khởi kiện giúp chị. Ảnh: PV
Chị Nguyễn Thị Na - công nhân Công ty TNHH MTV TBO VINA - đang trình bày các khoản nợ của doanh nghiệp cho cán bộ được uỷ quyền khởi kiện giúp chị. Ảnh: PV
Lên top