CHI NHÁNH CTY NAMICO GIẢI THỂ:

Người lao động tại Saudi Arabia bị bỏ rơi?

Bà Lan và cháu trai đang ngày đêm mong chị Ngọc về nước. Ảnh: H.A
Bà Lan và cháu trai đang ngày đêm mong chị Ngọc về nước. Ảnh: H.A
Bà Lan và cháu trai đang ngày đêm mong chị Ngọc về nước. Ảnh: H.A
Lên top