Người lao động tại Cty CP Sữa Ba Vì: Ý thức nâng cao tác phong công nghiệp

Công nhân Cty Cổ phần Sữa Ba Vì luôn có ý thức nâng cao tác phong công nghiệp. Ảnh: T.C.A
Công nhân Cty Cổ phần Sữa Ba Vì luôn có ý thức nâng cao tác phong công nghiệp. Ảnh: T.C.A
Công nhân Cty Cổ phần Sữa Ba Vì luôn có ý thức nâng cao tác phong công nghiệp. Ảnh: T.C.A
Lên top