Người lao động rửa tay, đeo khẩu trang trước khi vào xưởng

Hàng nghìn công nhân xếp hàng rửa tay, đeo khẩu trang trước khi vào xưởng. Ảnh CTV
Hàng nghìn công nhân xếp hàng rửa tay, đeo khẩu trang trước khi vào xưởng. Ảnh CTV
Hàng nghìn công nhân xếp hàng rửa tay, đeo khẩu trang trước khi vào xưởng. Ảnh CTV
Lên top