Người lao động phấn khởi vì có thêm ngày nghỉ lễ

Người lao động cho rằng được nghỉ thêm ngày lễ, họ có thời gian chăm lo
gia đình, tái tạo sức lao động. Ảnh: V.L
Người lao động cho rằng được nghỉ thêm ngày lễ, họ có thời gian chăm lo gia đình, tái tạo sức lao động. Ảnh: V.L
Người lao động cho rằng được nghỉ thêm ngày lễ, họ có thời gian chăm lo gia đình, tái tạo sức lao động. Ảnh: V.L
Lên top