Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách phúc lợi xã hội trong khu vực chính thức:

Người lao động phải thực sự được thụ hưởng

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại tọa đàm khoa học “Phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động và vai trò của Công đoàn Việt Nam” ngày 18.12. Ảnh: hải nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại tọa đàm khoa học “Phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động và vai trò của Công đoàn Việt Nam” ngày 18.12. Ảnh: hải nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại tọa đàm khoa học “Phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động và vai trò của Công đoàn Việt Nam” ngày 18.12. Ảnh: hải nguyễn
Lên top