Người lao động ở Đà Nẵng thêm khó khăn khi con học trực tuyến

Cửa hàng bán sách, văn phòng phẩm ở Đà Nẵng đã được mở cửa trở lại. Ảnh: Thanh Chung
Cửa hàng bán sách, văn phòng phẩm ở Đà Nẵng đã được mở cửa trở lại. Ảnh: Thanh Chung
Cửa hàng bán sách, văn phòng phẩm ở Đà Nẵng đã được mở cửa trở lại. Ảnh: Thanh Chung
Lên top