Từ những phát biểu của Đại biểu tại nghị trường Quốc hội:

Người lao động như được “cởi tấm lòng”

Công nhân Lê Thị Hương. Ảnh: PV
Công nhân Lê Thị Hương. Ảnh: PV
Công nhân Lê Thị Hương. Ảnh: PV
Lên top