Người lao động ngừng việc có được nhận tiền hỗ trợ COVID-19 trực tiếp?

Người lao động ngừng việc có được nhận tiền hỗ trợ COVID-19 trực tiếp? Ảnh minh hoạ: M.Phương
Người lao động ngừng việc có được nhận tiền hỗ trợ COVID-19 trực tiếp? Ảnh minh hoạ: M.Phương
Người lao động ngừng việc có được nhận tiền hỗ trợ COVID-19 trực tiếp? Ảnh minh hoạ: M.Phương
Lên top