Người lao động nghỉ lễ, Tết được hưởng lương theo hợp đồng lao động

Lên top