Người lao động Nghệ An được giảm giá điều trị, thẩm mỹ răng từ 15%

LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công ty Nha khoa Hoàng Dung ký thỏa thuận hợp tác giảm giá dịch vụ cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Ảnh: Quang Đại
LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công ty Nha khoa Hoàng Dung ký thỏa thuận hợp tác giảm giá dịch vụ cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Ảnh: Quang Đại
LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công ty Nha khoa Hoàng Dung ký thỏa thuận hợp tác giảm giá dịch vụ cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Ảnh: Quang Đại
Lên top