Người lao động ngành Giao thông Vận tải Hà Nội nhận Túi An sinh Công đoàn

Lái xe Trần Ngọc Dũng (thứ 3 từ phải sang) nhận Túi An sinh Công đoàn. Ảnh: Kiều Vũ
Lái xe Trần Ngọc Dũng (thứ 3 từ phải sang) nhận Túi An sinh Công đoàn. Ảnh: Kiều Vũ
Lái xe Trần Ngọc Dũng (thứ 3 từ phải sang) nhận Túi An sinh Công đoàn. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top