Người lao động ngành điện miền Trung khai báo dịch tễ hằng ngày

Người lao động ngành điện miền Trung hoàn thành việc khai báo thông tin tình trạng liên quan đến dịch bệnh COVID 19 trước 14h hằng ngày. Ảnh: Hữu Tuấn
Người lao động ngành điện miền Trung hoàn thành việc khai báo thông tin tình trạng liên quan đến dịch bệnh COVID 19 trước 14h hằng ngày. Ảnh: Hữu Tuấn
Người lao động ngành điện miền Trung hoàn thành việc khai báo thông tin tình trạng liên quan đến dịch bệnh COVID 19 trước 14h hằng ngày. Ảnh: Hữu Tuấn
Lên top