Người lao động ngành dệt may làm theo lời Bác

Công nhân lao động ngành Dệt May luôn hưởng ứng các phong trào thi đua. Ảnh: T.E.A
Công nhân lao động ngành Dệt May luôn hưởng ứng các phong trào thi đua. Ảnh: T.E.A
Công nhân lao động ngành Dệt May luôn hưởng ứng các phong trào thi đua. Ảnh: T.E.A
Lên top