Người lao động ngành Dệt may có hơn 1.600 sáng kiến

Hội thi thợ giỏi ngành sợi của dệt may Huế. Ảnh: C.Đ.D.M
Hội thi thợ giỏi ngành sợi của dệt may Huế. Ảnh: C.Đ.D.M
Hội thi thợ giỏi ngành sợi của dệt may Huế. Ảnh: C.Đ.D.M
Lên top