LĐLĐ TỈNH LÀO CAI:

Người lao động nâng cao tay nghề để tăng thu nhập

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Long triển khai nghiệp vụ công tác công đoàn.Ảnh: P.T
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Long triển khai nghiệp vụ công tác công đoàn.Ảnh: P.T
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Long triển khai nghiệp vụ công tác công đoàn.Ảnh: P.T
Lên top